Giao lưu

Nơi chia sẻ, trò chuyện về các vấn đề ngoài luồng, không có chủ đề cụ thể, không thuộc phạm vi thảo luận của các chuyên mục khác.

Thông báo - Hướng dẫn - Hỏi đáp

Không gian dành cho các thông báo hệ thống từ quản trị viên, hướng dẫn điều hướng trong môi trường diễn đàn, các phản hồi lỗi và câu hỏi trong quá trình sử dụng diễn đàn, website…